Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

analýza vzduchových hmot
angl: air mass analysis slov: analýza vzduchových hmôt něm: Luftmassenanalyse f fr: analyse des masses d'air f rus: анализ воздушных масс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: