Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analýza vzduchových hmot
angl: air mass analysis; slov: analýza vzduchových hmôt; něm: Luftmassenanalyse f; fr: analyse des masses d'air f; rus: анализ воздушных масс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: