Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tropopauza druhá
angl: second tropopause; slov: druhá tropopauza; něm: zweite Tropopause f; rus: вторая тропопауза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: