Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tropopauza druhá
angl: second tropopause slov: druhá tropopauza něm: zweite Tropopause f rus: вторая тропопауза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: