Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vorticita absolutní
viz vorticita.
angl: absolute vorticity slov: absolútna vorticita něm: absolute vorticity f rus: абсолютная завихренность, абсолютный вихрь cкopocти  1993-a1
podpořila:
spolupracují: