Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr akustický
teploměr využívající teplotní závislost rychlosti šíření zvuku ve vzduchu nebo teploměr využívající teplotní závislost frekvence vynucených kmitů kovové struny. Používá se v meteorologii jen pro speciální účely, např. k měření turbulentních fluktuací teploty vzduchu.
angl: acoustic thermometer, sonic thermometer slov: akustický teplomer něm: akustisches Thermometer n rus: акустический термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: