Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr akustický
teploměr využívající teplotní závislost rychlosti šíření zvuku ve vzduchu nebo teploměr využívající teplotní závislost frekvence vynucených kmitů kovové struny. Používá se v meteorologii jen pro speciální účely, např. k měření turbulentních fluktuací teploty vzduchu.
angl: acoustic thermometer, sonic thermometer; slov: akustický teplomer; něm: akustisches Thermometer n; rus: акустический термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: