Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak průvodní
menší oblak, který doprovází jiný (hlavní) oblak. Je většinou od hlavního oblaku oddělen, někdy však s ním částečně souvisí. Mezinárodní morfologická klasifikace oblaků rozlišuje průvodní oblaky pileus, velum, pannus a flumen. Daný pozorovaný oblak může mít i několik průvodních oblaků.
angl: accessory cloud; slov: sprievodný oblak; něm: Begleitwolke f; fr: nuage annexe m; rus: дополнительное облако  1993-a3
podpořila:
spolupracují: