Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zářivost
poměr zářivého toku dΦ vysílaného zdrojem do elementárního prostorového úhlu dα, jehož osa leží v daném směru, a velikosti tohoto úhlu
I=dΦdα.
Jednotkou zářivosti je W.sr–1. Zářivost je zákl. veličinou v aktinometrii. Je-li pro daný zdroj jeho zářivost nezávislá na směru, jde o izotropní zářič.
angl: radiant intensity slov: žiarivosť něm: Strahlungsintensität f , Strahldichte f rus: сила излучения, энергетическая сила света  1993-a3
podpořila:
spolupracují: