Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zářivost
poměr zářivého toku dΦ vysílaného zdrojem do elementárního prostorového úhlu dα, jehož osa leží v daném směru, a velikosti tohoto úhlu
I=dΦdα.
Jednotkou zářivosti je W.sr–1. Zářivost je zákl. veličinou v aktinometrii. Je-li pro daný zdroj jeho zářivost nezávislá na směru, jde o izotropní zářič.
angl: radiant intensity; slov: žiarivosť; něm: Strahlungsintensität f, Strahldichte f; rus: сила излучения, энергетическая сила света  1993-a3
podpořila:
spolupracují: