Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izostera
izolinie spojující místa se stejným měrným objemem, v meteorologii zejména se stejným měrným objemem vzduchu. V principu je totožná s izopyknou. Viz též plocha izosterická.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a angl. stere/stère označujícího kdysi jednotku tuhé míry, metr krychlový (z řec. στερεός [stereos] „tuhý, pevný“).
angl: isostere; slov: izostera; něm: Isostere f; rus: изостера  1993-a2
podpořila:
spolupracují: