Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izostera
čára spojující místa se stejným měrným objemem, v meteorologii zejména se stejným měrným objemem vzduchu. V principu je totožná s izopyknou. Viz též izopykna, plocha izosterická.
angl: isostere slov: izostera rus: изостера něm: Isostere f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: