Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické horské
angl: mountain meteorological observation slov: horské meteorologické (vrchárske) pozorovanie rus: горное метеорологическое наблюдение něm: meteorologische Bergbeobachtung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: