Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření teploty půdy
určení teploty čidla teploměru, které je v tepelné rovnováze s okolní vrstvou půdy. Teplota půdy se měří ve °C půdními teploměry v hloubkách 5, 10, 20, 50, 100, 150 a 300 cm (v ČR jen 5, 10, 20, 50 a 100 cm) na pozemku s přirozeným složením půdy, porostlém ošetřovaným trávníkem. K měření se používají půdní teploměry, a to elektrické, případně rtuťové. Viz též měření promrzání půdy.
angl: soil temperature measurement; slov: meranie teploty pôdy; něm: Messung der Bodentemperatur f; rus: измерение температуры почвы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: