Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona termická
nízká, studená a kvazistacionární anticyklona rel. malého rozsahu, tvořená v zimním období stagnujícím stud. vzduchem, ochlazovaným od zemského povrchu. Viz též anticyklogeneze termická.
angl: thermal anticyclone slov: termická anticyklóna něm: thermische Antizyklone f rus: термический антициклон fr: anticyclone thermique m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: