Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ochrana před krupobitím
zásah do vývoje konvektivního oblaku, v němž lze očekávat vývoj krup. Cílem zásahu je ochrana oblastí s intenzivní zeměd. výrobou před krupobitím v oblastech s vysokou četností a pravidelným výskytem tohoto jevu. Nejrozšířenější metodou a zatím jedinou metodou uznávanou SMO a statisticky ověřenou je umělá infekce oblaků. Při ní se do radiolokačně určených míst v oblaku s velkým vert. vývojem dopravují vhodná umělá jádra pomocí raket, dělostřeleckých granátů nebo letecky. Základní koncepce zásahu proti krupobití je založena na infekci oblaku umělými ledovými jádry. Ta mají vyvolat zvýšení koncentrace zárodečných ledových krystalků a tedy potlačení vývoje kroupových zárodků. Ty pak nemohou narůst do krup velkých rozměrů a malé krupky stačí během svého pádu roztát. Jde o tzv. princip užitečné kompetice ledových částic. Další koncepce užívá umělá hygroskopická kondenzační jádra a předpokládá urychlení vývoje dešťové srážky a pokles množství přechlazené vody, která již nestačí na růst krup. Tyto metody se označují jako princip snížení kroupových trajektorií nebo princip předčasného deště. Zásah zpravidla zajišťuje specializovaná složka met. služby, která využívá met. stanice, radiolokační stanice, raketovou či dělostřeleckou techniku nebo speciálně vybavená letadla. Vyskytují se i čistě komerční aktivity dodávající zařízení pro ochranu proti krupobití založená na jiných principech (akustické efekty aj.). Úroveň jejich spolehlivosti je však problematická a lze ji obtížně ověřit. Provozní ochrana proti krupobití byla dlouho praktikována v bývalém SSSR, bývalé Jugoslávii apod. V současné době probíhá se státní či jinou podporou v několika zemích jižní Evropy. Známé jsou také např. dlouhodobé letecké akce v kanadské Albertě. Jde o finančně velmi náročné technologie, jejichž pozitivní výsledek je obtížně prokazatelný. Viz též kroupy, krupobití.
angl: hail protection slov: ochrana pred krupobitím rus: защита от града něm: Hagelschutz m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: