Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

léčba klimatická
slov: klimatická liečba; rus: климатическое лечение, климатотерапия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: