Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teodolit pilotovací optický
přístroj pro opt. zaměřování azimutu a výškového úhlu pilotovacího nebo radiosondážního balonu. Lomený opt. systém teodolitu umožňuje pozorování při libovolné poloze sledovaného objektu. Pro noční měření je optický pilotovací teodoloit opatřen osvětlením zaměřovacích značek v opt. systému i stupnic pro čtení úhlových údajů. Viz též měření pilotovací, radioteodolit.
angl: pilot-balloon theodolite slov: optický pilotovací teodolit něm: Ballontheodolit m rus: аэрологический теодолит  1993-a2
podpořila:
spolupracují: