Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

opacita
schopnost prostředí zeslabovat procházející záření. V meteorologii se nejčastěji jedná o schopnost atmosféry zeslabovat rozptylem a absorpcí přímé sluneční záření. Viz též zakalení atmosféry, propustnost atmosféry.
angl: opacity slov: opacita něm: Trübung f rus: мутность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: