Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára rovnováhy
slov: čiara rovnováhy něm: Gleichgewichtslinie f fr: ligne d'équilibre f rus: линия сходимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: