Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára rovnováhy
slov: čiara rovnováhy něm: Gleichgewichtslinie f rus: линия сходимости fr: ligne d'équilibre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: