Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Mezinárodní sdružení pro meteorologii a atmosférické vědy
(International association of meteorology and atmospheric sciences - IAMAS) – jedno ze sdružení Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku (International union of geodesy and geophysics – IUGG), se kterou spolupracuje Světová meteorologická organizace podle dohody uzavřené v roce 1955. Do roku 1993 se toto sdružení nazývalo Mezinárodní sdružení pro meteorologii a fyziku atmosféry (International association of meteorology and atmospheric physics, IAMAP).
angl: International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences slov: Medzinárodné združenie pre meteorológiu a atmosférické vedy rus: Международная ассоциация по геодезии и геофизике něm: Internationale Vereinigung für Meteorologie und Physik der Atmosphäre f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: