Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přemapování družicových snímků
syn. georeference družicových snímků – fáze zpracování družicových dat, konkrétně družicového snímku, spočívající v přiřazení zeměpisných souřadnic jednotlivým pixelům snímku a následný převod snímku do zvoleného kartografického zobrazení (mapové projekce).
angl: geographic localization of satellite pictures; něm: Zuweisung der Wettersatellitenbilder f; rus: географическая привязка координат на снимках со спутников  2024
podpořila:
spolupracují: