Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

náboj blesku
jeden z parametrů proudu blesku. Je vyjádřen vztahem
Qb=i.dt
kde i značí proud blesku a t dobu jeho trvání. Udává se buď náboj dílčího výboje blesku, nebo náboj celého blesku.
angl: lightning charge slov: náboj bleskového výboja něm: Blitzenladung f rus: грозовой разряд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: