Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

náboj bleskového výboje
syn. náboj blesku – jeden z el. parametrů blesku. Je vyjádřen vztahem
Qb=i.dt
kde i značí proud blesku a t dobu výboje. Udává se buď náboj dílčího výboje, nebo náboj celkového bleskového výboje.
angl: lightning charge slov: náboj bleskového výboja rus: грозовой разряд něm: Blitzenladung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: