Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hystereze aneroidu
vlastnost aneroidu, vyplývající z principu hysterezní křivky při pružné deformaci, která vyvolává systematickou chybu při měření tlaku vzduchu, projevující se především při velké a rychlé změně. Aneroid ukazuje nižší než správnou hodnotu při vzestupu tlaku, při poklesu naopak vyšší. Při přirozených změnách tlaku vzduchu se hystereze aneroidu rušivě neuplatňuje, poněvadž tyto změny jsou příliš pomalé. Má však význam při zkoušení aneroidu v podtlakových komorách.
angl: hysteresis of aneroid barometer; slov: hysteréza aneroidu; něm: Aneroidhysterese f; rus: гистерезис, запаздывание анероида  1993-a3
podpořila:
spolupracují: