Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouky infralaterální
dva duhově zbarvené světelné oblouky, které jakoby vybíhaly z obzoru vzhůru po obou stranách Slunce. Jejich části nejbližší Slunci jsou od něj vzdáleny cca 46°. Vytvářejí se na šestibokých ledových krystalcích s horizontální orientací při lámavém úhlu 90° a s růstem výšky Slunce nad obzorem se jejich spodní konce k sobě navzájem přibližují. Patří k méně častým halovým jevům.
angl: infralateral bows slov: infralaterálne oblúky rus: инфралатеральная дуга něm: Infralateralbogen m  2014
podpořila:
spolupracují: