Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky neměřitelné
srážky, při kterých je množství srážek za daný časový interval menší než 0,1 mm. Viz měření srážek.
angl: trace; slov: nemerateľné zrážky; něm: kein messbarer Niederschlag m; rus: неизмеримое количество осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: