Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky neměřitelné
srážky, při kterých je množství srážek za daný časový interval menší než 0,1 mm. Viz měření srážek.
angl: trace slov: nemerateľné zrážky něm: kein messbarer Niederschlag m rus: неизмеримое количество осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: