Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zakřivení izobar nebo izohyps anticyklonální
zakřivení izobar, popř. izohyps, typické pro oblasti anticyklon a hřebenů vysokého tlaku vzduchu, při němž vzduchová částice, pohybující se na sev. polokouli podél těchto izolinií, mění směr svého pohybu ve smyslu otáčení hodinových ručiček (na již. polokouli opačně). Odstředivá síla související s pohybem po prostorově zakřivené trajektorii působí na sev. polokouli vlevo od směru pohybu (na již. polokouli vpravo), tj. proti směru Coriolisovy síly a souhlasně se silou horizontálního tlakového gradientu. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps cyklonální.
angl: anticyclonic curvature slov: anticyklonálne zakrivenie izobár alebo izohýps něm: antizyklonale Krümmung f rus: антициклоническая кривизна  1993-a2
podpořila:
spolupracují: