Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zakřivení izobar nebo izohyps anticyklonální
zakřivení izobar, popř. izohyps, ve smyslu anticyklonální cirkulace, typické pro anticyklony a hřebeny vysokého tlaku vzduchu. Odstředivá síla související s pohybem po prostorově zakřivené trajektorii působí v tomto případě na sev. polokouli doleva od směru pohybu (na již. polokouli doprava), tj. proti směru Coriolisovy síly a souhlasně s horizontální složkou síly tlakového gradientu. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps cyklonální, vítr gradientový.
angl: anticyclonic curvature; slov: anticyklonálne zakrivenie izobár alebo izohýps; něm: antizyklonale Krümmung f; rus: антициклоническая кривизна  1993-a3
podpořila:
spolupracují: