Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izočára
nevh. označení pro izolinii.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a slova čára.
angl: isoline; slov: izočiara; něm: Isolinie f; rus: изолиния  1993-a2
podpořila:
spolupracují: