Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona jihoatlantická
angl: South Atlantic anticyclone; slov: juhoatlantická anticyklóna; něm: St. Helena-Antizyklone f; fr: anticyclone de l'Atlantique Sud m, anticyclone de de Sainte-Hélène m; rus: южноатлантический антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: