Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deskriptor
definuje nebo popisuje data, která jsou uvedena ve zprávách v kódu BUFR nebo CREX. Deskriptor může mít podobu deskriptoru datových prvků, replikačního deskriptoru, operátorového deskriptoru nebo sekvenčního deskriptoru.
Termín byl přejat z lat. descriptor „kdo popisuje, vysvětluje“.
angl: descriptor; slov: deskriptor; něm: Deskriptor m, Deskriptor m; fr: descripteur m; rus: дескриптор  2014
podpořila:
spolupracují: