Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deskriptor
definuje nebo popisuje data, která jsou uvedena ve zprávách v kódu BUFR nebo CREX. Deskriptor může mít podobu deskriptoru datových prvků, replikačního deskriptoru, operátorového deskriptoru nebo sekvenčního deskriptoru.
Termín byl přejat z lat. descriptor „kdo popisuje, vysvětluje“.
angl: descriptor slov: deskriptor něm: Deskriptor m, Deskriptor m fr: descripteur m rus: дескриптор  2014
podpořila:
spolupracují: