Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška nadmořská
vert. vzdálenost hladiny, bodu nebo definovaného místa od stř. hladiny moře. V angl. terminologii se pro nadmořskou výšku používají termíny: „elevation“, jde-li o nadm. výšku objektů na zemském povrchu nebo objektů pevně spojených se zemským povrchem a „altitude“, jedná-li se o nadm. výšku objektů nad zemským povrchem; nebo obecnější termín „height above mean sea level“. V češtině a slovenštině existuje jediný termín „nadmořská výška“.
angl: altitude, elevation, height above mean sea level slov: nadmorská výška rus: высота над уровнем моря, превышение над уровнем мoря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: