Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmo klimatické
skupina klimatických oblastí se stejným charakterem makroklimatu, uspořádaných v důsledku zonality klimatu přibližně ve směru rovnoběžek a s ohledem na nadmořskou výšku. Tato pásma jsou základními jednotkami globálních klasifikací klimatu, přičemž se zpravidla dělí do více klimatických typů. Kromě fyzických (skutečných) klimatických pásem, podmíněných též působením azonálních klimatických faktorů, je možné klima Země aproximovat pomocí solárních (matematických) klimatických pásem, která odpovídají solárnímu klimatu. Viz též pásmo teplotní.
angl: climatic zone slov: klimatické pásmo něm: Klimazone f rus: климатическая зона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: