Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram termodynamický
diagram používaný pro vyjádření termodyn. stavu vzduchu, charakterizovaného třemi proměnnými veličinami, a to tlakem, teplotou a vlhkostí nebo jinými veličinami, na kterých tento stav závisí. Podle konstrukce a speciálního použití se některé termodyn. diagramy nazývají aerologické, energetické, adiabatické apod. V meteorologii se pojmy termodyn. a aerol. diagram obvykle používají jako synonyma.
angl: thermodynamic diagram slov: termodynamický diagram něm: thermodynamisches Diagramm n rus: термодинамическая диаграмма fr: diagramme thermodynamique m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: