Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram termodynamický
diagram používaný pro vyjádření termodyn. stavu vzduchu, charakterizovaného třemi proměnnými veličinami, a to tlakem, teplotou a vlhkostí vzduchu, nebo jinými veličinami, na kterých tento stav závisí. V meteorologii se termodyn. diagramy používají pro analýzu aerologických měření, proto jsou obvykle označovány jako aerologické diagramy, popřípadě adiabatické diagramy. Termodynamické diagramy se mohou dále využívat i k termodynamické klasifikaci vzduchových hmot, viz thetagram a diagram Rossbyho.
angl: thermodynamic diagram slov: termodynamický diagram něm: thermodynamisches Diagramm n fr: diagramme thermodynamique m rus: термодинамическая диаграмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: