Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zdroj znečišťování ovzduší vyvýšený
zdroj, např. vysoký komín, dodávající do ovzduší znečišťující příměsi, jehož efektivní výška přesahuje tloušťku přízemních inverzí teploty vzduchu, typicky se vyskytujících v daném místě. Znečištění pocházející z tohoto typu zdrojů se rozptyluje nad inverzí a jeho přenos k zemskému povrchu je omezen silnou stabilitou v inverzní vrstvě. V bezprostředním okolí vyvýšených zdrojů jsou proto u země při výskytu přízemních inverzí teploty pozorovány malé koncentrace znečištění.
angl: high-emitting source of air pollution slov: vyvýšený zdroj znečisťovania ovzdušia něm: Höhenquelle der Luftverunreinigung f rus: высотный источник загрязнения воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: