Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky relativní
charakteristika poměrného rozložení srážek během roku, popř. za kratší období. Zpravidla jde o prům. měs. úhrny srážek udané v % prům. roč. úhrnu srážek. V klimatologii se relativní srážky používají především k porovnání časového rozdělení srážek na stanicích s rozdílným roč. úhrnem srážek, přičemž mohou sloužit ke stanovení ombrické kontinentality klimatu, viz Markhamův index.
angl: relative precipitation slov: relatívne zrážky něm: relative Niederschlagsmenge f rus: относительное количество осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: