Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára sněžná klimatická
syn. čára sněžná teoretická – dolní sněžná čára, nad níž se po celý rok částečně uchovávají tuhé srážky na horiz. nezastíněném povrchu. Poloha klimatické sněžné čáry závisí pouze na klimatických podmínkách, a to na množství spadlých tuhých srážek, teplotě vzduchu, množství slunečního záření, oblačnosti, kontinentalitě klimatu aj. V polárních oblastech leží na hladině moří, nejvýše v Andách (6 400 m).
angl: climatic snow line; slov: klimatická snežná čiara; něm: klimatische Schneegrenze f; fr: limite pluie/neige f; rus: климатическая снеговая линия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: