Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára sněžná klimatická
syn. čára sněžná teoretická – dolní sněžná čára, nad níž se po celý rok částečně uchovávají tuhé srážky na horiz. nezastíněném povrchu. Poloha klimatické sněžné čáry závisí pouze na klimatických podmínkách, a to na množství spadlých tuhých srážek, teplotě vzduchu, množství slunečního záření, oblačnosti, kontinentalitě klimatu aj. V polárních oblastech leží na hladině moří, nejvýše v Andách (6 400 m).
angl: climatic snow line slov: klimatická snežná čiara něm: klimatische Schneegrenze f fr: limite pluie/neige f rus: климатическая снеговая линия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: