Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tření vazké
angl: viscosity friction slov: viskózne trenie něm: viskose Reibung f rus: вязкое трение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: