Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den s bouřkou
charakteristický den, v němž byla na dané meteorologické stanici zaznamenána bouřka, a to bouřka blízká nebo vzdáená. Den, v němž byla pozorována pouze blýskavice, není tedy do dnů s bouřkou započítáván.
angl: thunderstorm day; slov: deň s búrkou; něm: Gewittertag m; fr: jour d'orage m; rus: грозовой день  1993-a2
podpořila:
spolupracují: