Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

inverze
v meteorologii opačný průběh změn meteorologického prvku s výškou, než je v reálné atmosféře obvyklé. Může jít jak o okamžitý stav, tak o klimatickou zvláštnost místního měřítka. Podle met. prvku, který bereme v úvahu, rozlišujeme inverzi teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, hustoty vzduchu, srážek apod. Viz též vrstva inverzní.
angl: inversion slov: inverzia něm: Inversion f rus: инверсия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: