Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

heliograf
syn. slunoměr.
Termín se skládá z řec. ἥλιος [hélios] „Slunce“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: heliograph; slov: heliograf; něm: Sonnenscheinschreiber m; fr: héliographe m; rus: гелиограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: