Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona postupující
syn. cyklona putující – frontální cyklona hlavně v prvých stadiích vývoje. Postupuje ve směru řídicího proudění s rychlostí rovnající se 0,6 až 0,8 rychlosti geostrofického větru zjištěného v hladině tohoto proudění. Nad Evropou činí rychlost postupujících cyklon v průměru kolem 30 km.h–1, max. až 100 km.h–1.
angl: migratory cyclone, moving cyclone slov: postupujúca cyklóna něm: sich verlagernde Zyklone f fr: cyclone migrateur m rus: подвижный циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: