Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinometr diferenciální
aktinometr měřící jas oblohy v nejbližším okolí Slunce jako rozdíl celkového záření procházejícího vstupním otvorem tubusu radiometru a záření vysílaného samotným slunečním diskem. V ČR se diferenciální aktinometry nepoužívají.
angl: differential actinometer slov: diferenciálny aktinometer něm: Differentialaktinometer n fr: radiomètre différentiel m rus: дифференциальный актинометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: