Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

množství oblaků
viz oblačnost.
angl: cloud amount slov: množstvo oblakov rus: количество облаков něm: Bewölkungsmenge f, Bedeckungsgrad m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: