Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index suchosti
angl: aridity index; slov: index suchosti; něm: Ariditätsindex m, Trockenheitsindex m; rus: индекс аридности, индекс засушливости  1993-a2
podpořila:
spolupracují: