Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trowal
syn. trowell – označení používané v kanadské met. službě pro jazyk teplého vzduchu ve vyšších vrstvách ovzduší nad okluzní frontou.
angl: trowal, trowell; slov: trowal; rus: тровaл  1993-a2
podpořila:
spolupracují: