Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnováha difuzní
ve fyzice atmosféry vert. rozložení plynů v atmosféře neovlivňované turbulentním promícháváním. Podle Daltonova zákona se v tomto případě jednotlivé plyny ve směsi chovají tak, jako kdyby existovaly samostatně, takže dílčí tlak lehčích plynů klesá s výškou pomaleji než dílčí tlak plynů těžších. V reálné atmosféře se difuzní rovnováha uplatňuje pouze v heterosféře tzn. ve vrstvách výše než zhruba 90 km nad zemským povrchem. V níže ležící homosféře se vlivem turbulentního promíchávání relativní zastoupení základních plynných složek vzduchu s výškou prakticky nemění. Viz též difuzosféra.
angl: diffusive equilibrium slov: difúzna rovnováha rus: диффузионное равновесие něm: Diffusionsgleichgewicht n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: