Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupeň geotermický
převrácená hodnota geotermického gradientu, tj. vert. vzdálenost v zemské kůře odpovídající změně teploty o 1 K. Velikost geotermického stupně je přibližně 33 m/K, přesná hodnota závisí na geol. stavbě a petrografickém složení litosféry pod aktivní vrstvou, tj. v takové hloubce pod zemským povrchem, kde se již neprojevují met. vlivy.
angl: geothermic step slov: geotermický stupeň něm: geothemische Tiefenstufe f rus: геотермическая ступень  1993-a2
podpořila:
spolupracují: