Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

den se srážkami
syn. den srážkový – v datech ČHMÚ období od klimatologického termínu 7 h daného dne do klimatologického termínu 7 h následujícího dne, v němž byly zaznamenány alespoň neměřitelné srážky. Podle předpisů WMO se denní úhrn srážek vztahuje k období od 06:00 UTC daného dne do 06:00 UTC následujícího dne. Minimální denní úhrn srážek pro srážkový den není mezinárodně stanoven. Viz srážky neměřitelné.
angl: precipitation day slov: deň so zrážkami něm: Niederschlagstag m rus: день с осадками fr: jour avec précipitations m, jour de précipitations m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: