Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protivítr
vítr vanoucí proti směru pohybu letadla, lodi apod. Z met. hlediska nemá charakter odb. termínu. Viz též vítr boční, vítr zádový.
angl: headwind; slov: protivietor; něm: Gegenwind m; rus: встречный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: