Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie průmyslová
část technické klimatologie, která se zabývá vlivem průmyslu na klima a studuje též účinky klimatu na průmyslová zařízení. Viz též meteorologie průmyslová.
angl: industrial climatology slov: priemyselná klimatológia něm: Industrieklimatologie f rus: индустриальная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: