Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konfluence orografická
syn. konfluence topografická – zesílená konfluence podmíněná orografickou překážkou a projevující se horiz. nebo vert. zhuštěním proudnic. Nejpříznivější podmínky pro orografickou konfluenci jsou v horských průsmycích na návětrné straně hor a za orografickou překážkou obtékanou studeným vzduchem. Viz též efekt nálevkový.
angl: orographic confluence slov: orografická konfluencia něm: orographische Konfluenz f rus: орографическая сходимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: