Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblačnost vrstevnatá
angl: stratiform clouds; slov: vrstevnatá oblačnosť; něm: stratiforme Wolken f/pl; rus: слоистообразная облачность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: