Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stín Země
angl: shadow of the Earth; slov: tieň Zeme; něm: Erdschatten m; rus: тень Земли  1993-a1
podpořila:
spolupracují: