Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra baroklinní
stav atmosféry, v níž jsou izopyknické (izosterické), izotermické a izobarické plochy různoběžné a vytvářejí tak termodynamické solenoidy. V baroklinní atmosféře je proto hustota vzduchu funkcí tlaku i teploty vzduchu a vektor geostrofického větru se s výškou mění. Vývoj mimotropických tlakových útvarů může probíhat pouze v baroklinní atmosféře. Viz též atmosféra barotropní, baroklinita, model baroklinní.
angl: baroclinic atmosphere slov: baroklinná atmosféra něm: barokline Atmosphäre f fr: atmosphère barocline f rus: бароклинная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: