Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní šířkový
rozdíl teploty vzduchu mezi místy ležícími na stejném poledníku, jejichž zeměp. šířka se liší se o 1°. Užívá se obvykle pro měs. nebo roč. průměry teploty.
angl: latitudinal temperature gradient slov: šírkový teplotný gradient něm: zonaler Temperaturgradient m fr: gradient thermique latitudinal m rus: междуширотный градиент температуры  1993-a2
podpořila:
spolupracují: